Bạn biết gì về bột chùm ngây sấy lạnh?

Phương pháp sấy lạnh cho phép sấy nguyên liệu thô ở nhiệt độ tương đối thấp. Trong quá trình sấy, nước từ trong sản phẩm sẽ được thăng hoa thông qua cơ chế hoạt động của hệ thống. Nguyên liệu tươi sẽ được làm khô mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi tác động của nhiệt.

Xem chi tiết